Kennispartners in verlichtend hijsmateriaal

Een eenvoudig verhaal over hoe er meer bereikt kan worden in dagelijkse hijsprojecten wanneer partijen hun expertise delen.

Juist in die alledaagse hijsprojecten liggen prachtige kansen om handelingen veiliger, kosten efficiënter en prettiger uitvoerbaar te maken. Dat heeft Buss Terminal Eemshaven in samenwerking met Hijsspecialist en Enduro Softslings laten zien. Het gaat in deze case niet om extreme tonnages of complexe hijsbewegingen. Dit is een eenvoudig verhaal over hoe je in standaard dagelijkse hijsprojecten meer bereikt, door samen na te denken hoe het met minder kan.

Aan de kade bij Buss meert een schip aan voor de overslag van ruim 80 torendelen. Met een lengte van 21 meter en 35 ton per torendeel is dit het soort logistieke werk waar Buss Terminal Eemshaven bij uitstek toe uitgerust is. Haaye Paul Ravensbergen is als Terminal Operations Manager betrokken bij dit project. “Het is een onshore-project zoals we er wel meer hebben. Dit jaar zeker al drie van dit soort opdrachten waarbij je spreekt over honderden torendelen.” 

lifting project made easier

Super licht en ijzer sterk

Deze vorm van overslag is routinematig, repeterende handelingen komen keer op keer terug. Het aanslaan en de handeling aan de kade door de riggers is zwaar werk. Juist ook vanwege het gebruik van traditionele, logge hijsmaterialen. Ravensbergen: “De Hijsspecialist had me al eens benaderd over een nieuw, innovatief hijsmateriaal vervaardigd uit HMPE. Super licht en ijzersterk. Na een eerste proef waren de jongens on site super positief.”

Liever oliedruk dan bloeddruk

Volgens producent van HMPE Softslings Enduro praat je over een significante gewichtsbesparing op je hijsmateriaal. Ten opzichte van PES-banden 40% en in vergelijking met staal tot wel 80% lichter. Dit maakt werken met HMPE vele malen beter handelbaar en prettiger. Dat ziet ook Thierry Roossien, QHSE manager bij Buss Terminal Eemshaven. “Al die zware kettingen en spanners zijn me al jaren een doorn in het oog. En sommige handelingen blijven nu eenmaal handwerk. In dat opzicht heb ik liever oliedruk dan bloeddruk. Die zware hef- en hijsmiddelen drukken zwaar op de ergonomische gezondheid van onze mensen. Als werkgever is het je plicht en verantwoordelijkheid om goed werkgeverschap te tonen door verlichting te bieden. Bovendien is dat ook in je economische voordeel. Reken eens uit wat je bespaart in het kader van verzuimbeperking.”

Elkaars business begrijpen

Neem je als bedrijf veiligheid serieus? Dan kan je niet anders dan rekening houden met de ergonomische veiligheidsrisico’s van het zware werk wat nu eenmeel inherent is aan deze branche. Alleen al vanuit dit oogpunt loont het om HMPE door te rekenen in je hijsproject. Toch praten we over een kostprijs die 2 tot 3 keer hoger licht dan de conventionele hijsmaterialen. Hoe kijkt Alain Knol van de Hijsspecialist tegen deze meerkosten aan? “Je moet de winst niet zoeken in je korte termijn inkoopvoordeel,” verklaart Knol, “de voordelen van hijsen met HMPE gaan veel verder. Maar dit inzicht vereist wel de nodig kennis. Kennis die begint bij het goed begrijpen van elkaars business, kennis van het product en kennis over de verschillende factoren van een hijsproject. Het vraag inzichten vanuit zowel het gebruikersperspectief als vanuit de producent. Die twee werelden bij elkaar brengen is onze rol.”

Anders rekenen

Voor Knol is dat ook de reden voor de duurzame samenwerking met Enduro. “Enduro begrijpt wat er speelt en hoe het werkt bij de gebruiker. Daardoor kun je samen optrekken als kennispartners en een partij als Buss beter helpen dan alleen een goede prijs afgeven.”

Samen met Gert-Jan Buijs van Enduro gaf Alain Knol een kennispresentatie bij Buss over het gebruik, de eigenschappen en voordelen van hijsen met HMPE softslings. Naast technische en functionele kenmerken kwam ook de kennis op tafel over hoe je met HMPE anders kunt rekenen. Door samen te kijken naar het gebruik en toepassingen van dezelfde hijsbanden over verschillende projecten, kan je tot een gunstigere afschrijving van je materiaal komen. Dat vraagt invulling kunnen geven aan complex maatwerk in productie, iets waar een product als Enduro zich mee onderscheidt.

Polonaise door de kantine

Het resultaat voor Buss Terminal Eemshaven is helder. Zowel Roossien als Ravensbergen zien wat werken met verlichtend hijsmateriaal doet in de praktijk. Voor het personeel is het veel prettiger om mee te werken. Roossien gekscherend: “De riggers liepen polonaise door de kantine!” Ravensbergen vult aan: “De jongens op de terminal zijn echte reclamemakers.”

Iets verder gedacht heeft het hijsen met HMPE ook effect op je uitstraling naar opdrachtgevers volgens Knol. “HMPE is innovatief, het hijsmateriaal van de toekomst. Daarmee laat je zien dat je voorop loopt en je materiaal goed op orde hebt.” Ook Ravensbergen ziet deze commerciële meerwaarde. “Het zou logisch zijn om al eerder in het proces na te denken over het toepassen van HMPE. Als QHSE-argument in de tender en tijdens de engineering van het hijsplan. Dat kan zeker ten goede komen voor ons imago naar onze opdrachtgevers.”

Over Hijsspecialist

Hijsspecialist is onderdeel van de Elzinga Groep. Met een breed pakket aan diensten en producten is Hijsspecialist niet de prijsvechter in de markt, maar juist de strategische kennispartner in het sourcen van bedrijfsmiddelen. Met haar kennis van operations bij de gebruiker en van productie levert Hijsspecialist duurzame oplossingen voor elk hijsproject. ‘Veiligheid gaat voor alles’ is hierin een belangrijke kernwaarde. De toepassing van HMPE vanuit het perspectief van veilig en verantwoord hijsen sluit hier naadloos op aan.

Over Buss Terminal Eemshaven

Als onderdeel van Buss Group uit Hamburg is Buss Terminal Eemshaven een vooruitstrevende speler in de offshore wind industrie. De gunstige ligging dicht bij de Noordzee is het ideale uitgangspunt voor uiteenlopende logistieke projecten, opslag en transportdiensten. Snel en flexibel schakelen is de kracht van Buss. Daarvoor moet er op een veilige manier snel opgeschaald of afgebouwd kunnen worden. De eisen die deze manier van werken stelt aan het materiaal, kunnen met HMPE perfect ingevuld worden.

Over Enduro Softslings

Als producent heeft Enduro Softslings de productie van HMPE Softslings in de afgelopen jaren geperfectioneerd. Minimale lengetoleranties van minder dan 10 mm en maximale flexibiliteit in het leveren van maatwerk en snelle levertijden. Daarmee sluit Enduro Softslings aan op de dynamische behoeften die de hijswereld kenmerken. Elk hijsproject is anders en vraagt een eigen unieke kijk en oplossing. Ook als het er een keer om spant en snel gehandeld moet worden staat Enduro klaar. Vanuit die kennis en ervaring is Enduro Softslings ‘your timesaving forerunner’. 

Kennispartners

De toepassing van HMPE kent op meerdere vlakken voordelen in een hijsproject. Daarom komt Enduro graag in contact met QHSE managers, Sales Engineers en Operation Managers om als kennispartners samen op te trekken. Samen maken we hijsprojecten veiliger, kostenefficiënter en prettiger uitvoerbaar. Neem contact met ons op voor een eerste kennismaking, een vrijblijvende kennispresentatie of een bezoek aan onze productielocatie in De Goorn. 

Hoe belangrijk is de lengtetolerantie van slings in uw hijssituatie?

De laatste jaren is het gebruik van hoogwaardige synthetische slings steeds populairder geworden. Een van de belangrijkste eigenschappen van synthetische hijsbanden is hun zeer lage elasticiteit. Zijn de ontwerpfactoren voor stalen hijsmateriaal ook van toepassing op de nieuwste generatie hijsmaterialen? In dit overzicht zullen we ingaan op deze kwestie, problemen signaleren en aanbevelingen doen voor ontwerpers en technici om te helpen potentieel onveilige situaties te voorkomen.

 

Achtergrond

Momenteel wordt bij de spanningsberekeningen van slings meestal rekening gehouden met de exacte slinglengte. Vanwege productietoleranties kan in de praktijk echter een bepaalde mate van discrepantie in slinglengtes worden verwacht. Met name bij het hijsen met vier slings die aan één hijspunt zijn bevestigd, zal de afwijkende slinglengte leiden tot een verschillende belasting van elke sling. Uiteraard wordt de kortste sling zwaarder belast dan de langste sling. De elasticiteit van het materiaal zal dit effect voor een deel compenseren, wanneer de kortste sling uitrekt om de last tijdens het riggen over de andere drie slings te verdelen. Bij materiaal met een lage elasticiteit is deze compensatie echter beperkt.

Om dit probleem op te lossen wordt fabrikanten verzocht hun slings in zogenaamde identieke paren te produceren. Deze term kan op verschillende manieren worden gedefinieerd, maar over het algemeen verwijst het naar een lengtediscrepantie tussen twee componenten van max. 0,5 maal de diameter van de sling. Als gevolg hiervan kan de tolerantie in zekere mate worden beheerst, maar met grotere ladingen (en dus grotere slingdiameters), neemt ook het toelaatbare lengteverschil toe.

Om dit lengteverschil te compenseren, hebben technici de neiging om de vereiste minimale breukbelasting met een veiligheidsfactor te verveelvoudigen, gewoonlijk met 1,25. Dit staat bekend als de Skew-lastfactor of SLF. In werkelijkheid is deze factor totaal arbitrair. Hij wordt tegenwoordig op dezelfde wijze gebruikt voor allerlei soorten materiaal, ongeacht of de sling vervaardigd is uit polyester, HMPE of staal. 

 

Nader bekeken

Laten we aannemen dat we een kist hijsen met 4 gelijk verdeelde hijspunten. We nemen aan dat het zwaartepunt zich precies in het midden van de kist bevindt. In een ideale situatie dragen alle 4 slings een gelijke last. In deze denkbeeldige situatie gaan we uit van 4 slings uit dezelfde productiepartij, in identieke paren, wat wil zeggen dat ze nooit meer dan 0,5x diameter van elkaar afwijken. In het slechtste geval zullen de twee tegenovergestelde hoeken aan de slings hangen met de kortste lengte aan de ondergrens van de tolerantieschaal. De andere twee slings (bij de andere twee hoeken) hebben een tolerantie aan de bovenkant van de tolerantielimiet.   

In dit geval moet de SLF van 1,25 een maximaal lastverschil compenseren van 125% per sling. Dit betekent dat in een ideale situatie beide paren 50% van de last dragen. In het slechtste geval echter betekent de SLF dat er een lastverdeling van 62,5%/37,5% wordt toegestaan.  

  Laten we deze theorie nu eens naar de praktijk omzetten. In dit geval gebruiken we 4 HMPE softslings met een lengte van 10.000 mm en een diameter van 200 mm. De maximaal toelaatbare lengtetolerantie volgens de definitie van identieke paren bedraagt 100 mm. Zonder in technische details te treden, kan worden verwacht dat een sling 0,5% zal rekken tijdens normaal gebruik en 1% bij 2x de maximale werklast (WLL). In ons geval zijn de twee tegenovergestelde slings allebei kort (9900 mm) en zijn de twee andere 10.000 mm, zodat dus twee slings bijna de gehele last dragen, terwijl de andere twee de last nauwelijks aanraken. In plaats van 1,25 is de SLF-factor in feite 2.  

 

Oplossing

Het simpelweg verhogen van de veiligheidsfactor betekent in feite symptoombestrijding, terwijl het onderliggende probleem blijft bestaan. Het oplossen van het onderliggende probleem zou daarentegen veel effectiever zijn. In plaats van simpelweg de toelaatbare lengteverschillen te verkleinen, zou de factorberekening op zijn minst moeten worden losgekoppeld van de diameter van de sling. De slinglengte is eigenlijk een veel geschiktere parameter om mee te werken. Bovendien is het handig om voor ogen te houden dat het veel zinvoller is om SLF-factoren voor elk afzonderlijk project/hijssituatie te bepalen, in plaats van de standaard, gereguleerde factor van 1,25 toe te passen, en om rekening te houden met de lengte van de hardware die in werkelijkheid wordt gebruikt.