Manufacturing Service

Onze productiefaciliteit is vrijwel geheel gerobotiseerd. Dit biedt grote voordelen die zich uiten in accurate specificaties, repeteerbaarheid van producten, en het uitsluiten van productiefouten. De combinatie met onze flexibele productie zorgt ervoor dat Enduro Softslings snel kan schakelen. De kans op het overschrijden van deadlines is uitgesloten. Downtime wordt tot een minimum beperkt.

Nauwkeurig

Doordat veel van onze processen geautomatiseerd zijn, worden slings zonder tussenkomst van menselijk handelen geproduceerd. Dit resulteert in producten met een zeer kleine tolerantie op lengte en diameter. Tijdens het gehele productieproces van uw slings wordt de lengte gemonitord. Wij zorgen ervoor dat de lengte van uw sling exact volgens specificaties uitkomt. Onze standaard lengtetoleranties zijn: 0m tot 16m EWL: ±10mm, 16m tot 37m EWL: ±20mm en 37m en langer EWL: ±1% absoluut en ±0,5% relatief.

Reproduceerbaar

Van iedere geproduceerde sling wordt een productielogboek bijgehouden. In dit logboek worden alle productieparameters vastgelegd. Mocht u na een maand of een jaar een identieke sling nodig hebben, dan maken we een exacte kopie volgens de parameters uit het logboek. Hiermee vervalt de noodzaak van het bijhouden van ‘matched pairs’. Hierdoor wordt het mogelijk om slings uit één hijsset aan te vullen of te vervangen.